This project is co-financed by the European Union and
the Republic of Turkey

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

Stories of Stars and Acrobats: Forms of Theatre between Turkey and Europe

Within the framework of the Programme The Civil Society Facility – EU - Turkey Intercultural Dialogue: Culture & Arts (ICD-CA), co-funded by the European Union and the Government of the Republic of Turkey

The project Stories of Stars and Acrobats: Forms of Theatre between Turkey and Europe is promoted by the International Theatre Institute General Secretariat, in partnership with the Turkish Centre of ITI (Turkey) and the vocational training association Form360 (Italy), in collaboration with the University of Salento and Astràgali Teatro (Italy).
Its overall goal is to provide concrete and durable tools answering the need of more frequent encounters and exchange of knowledge and practice between Turkish and European countries’ cultural operators, societies and institutions.
The aim of the project is to foster greater mutual understanding between Europe and Turkey by increasing intercultural dialogue via artistic exchange. Other specific objectives of the project include: innovation in intercultural methodologies in the field of the performing arts; professionalization of young artists and cultural operators; enhancing knowledge and experience of professionals in terms of cultural and artistic competencies; strengthening networking and long-term collaborations of cultural professionals; awareness raising in culture and arts by means of common events, projects and studies.
The project pivots on two main actions: one concerns the realisation of a research on popular and contemporary theatre in Turkey (with final publication and video documentation); the other is related to the implementation of a multicultural International Theatre Summer School in Istanbul, with the participation of Turkish and European artists and cultural operators. The project will conclude with a final international meeting that will be held in Paris in October 2012.

 

 

 

 


 

 

“Yıldız ve akrobat hikâyeleri: Türkiye ile Avrupa arasındaki tiyatro biçimlendirmeleri” adlı proje Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Yönetimi tarafından ITI Türkiye Merkezi, meslek eğitim birliği Form360 (İtalya) katılımı, ayrıca Salerno Üniversitesi ve Astragali Teatro (İtalya) işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Tasarı Türkiye ile Avrupa ülkelerinin kültür alanındaki çalışanları, birlikleri ve kurumları arasında tanışma, bilgilenme ve görüş alışverişinde bulunma gereksinimini karşılayacak somut ve sürekli araçlar sağlama hedefine yöneliktir. Projenin genel amacı sanat yoluyla kültürel diyalogu artırarak Avrupa ile Türkiye arasında daha kapsamlı karşılıklı anlayışa katkıda bulunmaktır. Ulaşılmaya çalışılacak başka spesifik hedefler de vardır: sanat alanında kültürlerarası metodoloji yenilikleri yaratmak; genç kültür ve sanat çalışanlarını profesyonelleştirmek; profesyonellerin kültür ve sanat alanlarındaki bilgi ve ustalıklarını artırmak; kültür profesyonellerinin ağ örgütlerinde uzun süreli işbirliği olanaklarını genişletmek; ortak etkinlik, proje ve araştırma konuları üreterek kültür ve sanatta farkındalık düzeylerini yükseltmek. Tasarının iki ana eylem ekseni var. Biri geleneksel ve çağdaş Türk tiyatrosuna ilişkin bir araştırma (sonuçta yayın ve video belgelemesiyle). Öteki de Türk ve Avrupalı sanat ve kültür emekçilerinin katılımıyla İstanbul’da bir çokkültürlü Uluslararası Tiyatro Yaz Okulu düzenlenmesi. Proje 2012 Ekim ayında Paris’te yapılacak bir Uluslararası Toplantı ile sona erecek.